Email: info@nh.se

BUSHCRAFT / ÖVERLEVNADS-KUNSKAP

Aktivitet där deltagarna vistas ute i naturen

Bushcraft/ Överlevnad

Bushcraft/ Överlevnad är en aktivitet där deltagarna vistas ute i naturen och får lära sig om bushcraft & överlevnadskunskap.

Innehåll:

  • Eldens historia. Eldtriangeln. Eldens inverkan på människans utveckling. Eldkunskap i hur man gör upp eld med hjälp av eldstål.
  • Bränsle / ved. Hur samlar jag rätt ved. Olika ved har olika eldegenskaper.
  • Hantera eggverktyg som kniv, yxa och såg.
  • Ätliga växter i naturen.
  • Matlagning över öppen eld.
  • Hur hanterar jag min utrustning, hur ska jag klä mig och vilken utrustning är lämplig att använda i olika miljöer och årstider.
  • Belyser prepping som handlar om att vara förberedd när allt inte går som man tänkt sig.
  • Tyda tecken i naturen som underlättar för orientering och förflyttning.
  • Första hjälpen. Hur agerar jag och behandlar jag en skada som uppstår.
  • Praktisera att bygga läger, anlägga olika eldstäder, samla bränsle till elden, tillverka redskap för lägerbygge och matlagning.

Bushcraft enligt northern hemisphere:

Bushcraft är en samling kunskaper som behövs för att kunna utöva ett mer naturnära friluftsliv – enkelt beskrivet handlar det om skogs- och vildmarkskunskap.

Dessa kunskaper innebär att kunna läsa av naturen och de spår den lämnar efter sig. Att kunna finna ätliga växter, bygga skydd, läger och tillaga sig egen mat av vad naturen ger. Sedan urminnes tider har överlevnadsinstinkten och kunskap om naturen och den miljö vi vistas i varit grunden för människans utveckling.

Våra möjligheter att överleva har byggt på förmågan att anpassa oss till olika miljöer. Fortfarande i vårt högteknologiska samhälle kan, i en överlevnadssituation, uråldrig kunskap och teknik vara skillnaden på hur vi klarar av att hantera en situation.

Intresseanmälan