Email: info@nh.se

DET STARKA TEAMET

Det starka teamet

Det Starka Teamet är en teambuilding aktivitet där deltagarna genom samarbete och kommunikation ska lösa olika uppgifter tillsammans.
Upplägg:

Aktiviteten startar med att ni gemensamt sätter upp riktlinjer, mål, delmål och tar upp vilka förväntningar och farhågor som finns i gruppen.

Deltagarna ger sig sedan ut i naturen där de olika uppgifterna finns.
En handledare från northern hemisphere är med varje grupp under hela aktiviteten.

Efter varje övning diskuterar och reflekterar ni inom gruppen över föregående övnings upplevelser.

Vi belyser följande;

  • Vad hände i gruppen under aktiviteten.
  • Vad utförde gruppen som var positivt.
  • Vad fungerade mindre bra.
  • Hur fungerade gruppdynamiken.
  • Vad kände jag som enskild individ under föregående övning.
  • Var jag delaktig.
  • Vad bär vi med oss som grupp inför nästa övning.
  • Feedback


Den mänskliga hjärnan är fantastisk. Den har en unik förmåga att lagra information, analysera komplexa situationer och lösa problem m.m. Det hjärnan däremot har mycket svårt att ta till sig är bristfällig information.

Vikten av ATT kommunicera och på rätt sätt är helt avgörande för en grupps utveckling.

Pris: 950 kr/person. Ex moms. Minidebitering 10 pers.

Intresseanmälan