Email: info@nh.se

HIGHER GROUND

Higher ground

Higher Ground är en gruppstärkande aktivitet där deltagarna genom samarbete och kommunikation ska lösa olika uppgifter och få en inblick i vad gruppdynamik innebär för just er grupp.

Höghöjdsbanans olika moment på kommer också ge en annan dimension till upplevelserna då deltagarna troligen behöver kliva ur sin komfortzon och tänja på sina personliga gränser.

Vår målsättning med aktiviteten är att den ska ge gruppen och individen ökad glädje, större drivkraft och mer motiverade medarbetare.
Upplägg:

Aktiviteten startar med att ni gemensamt sätter upp riktlinjer, mål, delmål och tar upp vilka förväntningar och farhågor som finns i gruppen.

Därefter ger vi oss ut i naturen där ni ställs inför övningar på marken och ovan mark, på vår höghöjdsbana som består av nio olika moment på 6-20 meter höjd.
Bl a den 106 meter långa zip-linan (linbanan) som tar deltagarna från fastlandet över till ön.

Instruktörer från northern hemisphere är med under hela aktiviteten.

Efter varje övning diskuterar och reflekterar ni inom gruppen över föregående övnings upplevelser. En handledare från oss är med varje grupp under hela aktiviteten.

Ämnen vi belyser:

  • Vad hände i gruppen under aktiviteten.
  • Vad utförde gruppen som var positivt.
  • Vad fungerade mindre bra.
  • Vad kände jag som enskild individ under föregående övning.
  • Var jag delaktig.
  • Vad bär vi med oss som grupp inför nästa övning.
  • Feedback

 

Vi har genom åren förstått värdet av att arbeta i inspirerande miljöer.
På vår aktivitets- och upplevelseö Stora Löknäsholmen i Stockholms mellersta skärgård finns mycket trevliga förutsättningar för minnesvärda upplevelser.

Gruppdynamik är konsten att utnyttja individernas unika förmågor och kompetenser och få dem att gemensamt arbeta mot samma mål.

Den mänskliga hjärnan är fantastisk. Den har en unik förmåga att lagra information, analysera komplexa situationer och lösa problem m.m. Det hjärnan däremot har mycket svårt att ta till sig är bristfällig information.
Vikten av ATT kommunicera och på rätt sätt är helt avgörande för en grupps utveckling.

Tidsåtgång: 5-6 timmar.
Pris: 1 495 kr/person. Ex moms. Minidebitering 10 personer.

Intresseanmälan