Email: info@nh.se

THE EXPEDITION

The Expedition

The Expedition är en aktivitet där deltagarna är ute i naturen under hela vistelsen. Ni ska till stora delar ska klara sig av det naturen har att ge. Gruppen lagar sin egen mat, bygger sitt eget läger och ställs inför olika utmaningar och uppgifter inom temat Bushcraft.

Deltagarna får lära sig att hantera verktyg som kniv, yxa och såg och hur du med dessa verktyg kan tillverka nödvändig utrustning för er vistelse i naturen. Ni bygger ert läger, anlägger eldstad, samlar bränsle till elden och lagar era måltider. lägerbygge och vi ger er tips och kunskap om hur ni kan finna föda i naturen för att dryga ut maten. T ex fisk, bär, svamp m.m. Ni lär är er också att tyda tecken i naturen som underlättar för orientering och förflyttning.

Vårt Bushcraft koncept är inte en överlevnadsstrapats. Vi tillhandahåller all utrustning; verktyg, färskt vatten, matlagningsutrustning, råvaror till måltiderna, sovsäckar, liggunderlag m.m. Vill ni ha en mer överlevnadsinriktad strapats med mindre utrustning så arrangerar vi det.

Bushcraft enligt northern hemisphere:
Bushcraft är en samling kunskaper som behövs för att kunna utöva ett mer naturnära friluftsliv. Dessa kunskaper innebär att kunna läsa av naturen och de spår den lämnar efter sig.

Att kunna finna ätliga växter, bygga skydd, läger och tillaga sig egen mat av vad naturen ger. Sedan urminnes tider har överlevnadsinstinkten och kunskap om naturen och den miljö vi vistas i varit grunden för människans utveckling.

Våra möjligheter att överleva har byggt på förmågan att anpassa oss till olika miljöer. Fortfarande i vårt högteknologiska samhälle kan, i en överlevnadssituation, uråldrig kunskap och teknik vara skillnaden på hur vi klarar av att hantera en situation.

Intresseanmälan